МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ДАТА НА РАЖДАНЕ

ПОТВЪРДЕТЕ, ЧЕ СТЕ НАД 18 ГОДИНИ

Контакти

Завод

гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 51
тел.: +359 44 66 76 66
факс: +359 44 66 73 74
e-mail: office@vini.bg

Търговски офис

гр. София, бул. „България“ № 56 А, етаж 3

телефон: +359 887 658 659
e-mail: sales@vini.bg

Онлайн магазин- Радомир Грозев

телефон: +359 886 44 33 30
sales@vini.bg

Търговски представители:

София
+359 885 205 606
+359 889 82 82 63
+359 887 44 77 89
Варна, Бургас
+359 885 205 609
+359 887 57 77 72
Южен централен регион
+359 887 77 00 73
+359 885 15 10 19