МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ДАТА НА РАЖДАНЕ

ПОТВЪРДЕТЕ, ЧЕ СТЕ НАД 18 ГОДИНИ

Новини и обяви

---

15.11.2021 г.

---

15.09.2020 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с развитието на дейността си и техническото обезпечаване на процесите, свързани с нея, „Вини Сливен“ ООД обявява конкурс за закупуване с включена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, на следните машини и съоръжения:
- Колона за производство на безалкохолно вино;
- Тангенциален филтър (<180 м2);
- Вакуум-изпарителна уредба (2000 л./ч.).

За изпращане на вашите предложения и оферти, както и за получаване на допълнителна информация относно конкурса, използвайте следния контакт:
- Пламен Ангелов (управител), имейл: p.angelov@vini.bg 

Краен срок за участие в конкурса: 01.10.2020 г.

С уважение:
„Вини Сливен“ ООД