МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ДАТА НА РАЖДАНЕ

ПОТВЪРДЕТЕ, ЧЕ СТЕ НАД 18 ГОДИНИ

Производство и технологии

Гроздобер

wine

Виж повече

Ферментация

wine

Виж повече

Отлежаване

wine

Виж повече

Гроздобер

Гроздето берем при достигане на технологична зрялост при захарно съдържание минимум 19% до максимални 21% при контролирани общи киселини. Използваме само първокачествено грозде. Брането извършваме само ръчно, в пластмасови касетки и контейнери. Транспортирането до местата за преработка е безамбалажно, в изолирани метални контейнери с подходяща конструкция и обем. Гроздето приемаме и окачествяваме на сортировъчна маса по вид, сорт и захарно съдържание. От всяка маса вземаме ръчно средна проба, на база на която определяме външен вид, общо състояние, чистота на сорта, както и захарно съдържание с помощта на ареометър. Преработка извършваме до 24 часа след брането. Следва ронкане и мачкане на гроздето.

Ферментация

Гроздовата каша се охлажда, след което се настройва в продължение на 72 до 96 часа. Контактът с твърдите части води до екстракция на намиращите се в ципата на гроздовите зърна ароматични вещества. Технологичната операция провеждаме изключително внимателно с цел максимално обогатяване на мъстта с ценни ароматични вещества без огрубяване.

Алкохолната ферментация провеждаме при контролирана температура. Дрождите, които използваме, са специално селектирани щамове. Нашите винификатори са с вместимост от 30 000 кг. и 60 000 кг. Гроздовата каша поставяме при специална схема за оросяване.

Тихата алкохолна ферментация провеждаме в стоманобетонни резервоари. След нейното приключване вината се отделят внимателно от утайките (или така познатият процес на претакане) с цел минимално обогатяване с кислород. Работим в отсъствието на сулфити (серен диоксид), поради което деликатността на процеса е изключителна. Полученото вино дестилираме във възможно най-кратки срокове.

Отлежаване

Използваме френски и американски дъбови бъчви, както и характерния за Република България Стралджански дъб, в който преди това са отлежавали бели вина. Резултатът е продукти, отличаващи се с богат и хармоничен ароматен комплекс, фин дъбов нюанс на финала, изключително мек вкус с дълъг послевкус.