МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ДАТА НА РАЖДАНЕ

ПОТВЪРДЕТЕ, ЧЕ СТЕ НАД 18 ГОДИНИ

Тероар

Лозя

В основата на всичко са лозята. Лозовите ни масиви са разположени в северната част на Южен лозаро-винарски район „Тракийска низина“ и източната част на Подбалкански лозаро-винарски район „Розова долина“ (община Твърдица). Географският район обхваща територията на Сливенска област и представлява част от Югоизточна България.

Тероарът в нашата географска област е изключително подходящ за отглеждане на лозови масиви и по-специално - на ароматните сортове Мускат О‘тонел и Перл дьо Ксаба. Площите ни в плододаване в района са 2800 дкара.

Районът, върху който са разположени лозята ни, се характеризира с песъчлива почва. Тя предпазва лозовите насаждения от болести, за да растат едри и здрави гроздове.

Климат

Сливенският лозаро-винарски район се намира в източната част на България, част от Източно-тракийския регион. Тук климатът е преходно-континентален, характеризиращ се с топло лято и сравнително мека зима. Средната температура на въздуха през зимните месеци е +2,5 ºС, за което съществено влияние оказва Старопланинската верига, която спира периодичните нахлувания на студен континентален въздух. Слънцегреенето е 235 дни годишно. Всички тези фактори съвкупно дават максимално изразяване на тероара при отглеждане на лозовите насаждения.